GIẢI MARATHON QUỐC TẾ DI SẢN CẦN THƠ 2021

05/12/2021 05/12/2021

Cần Thơ

500 1

GIẢI MARATHON QUỐC TẾ DI SẢN CẦN THƠ 2021 – CƠ HỘI KHÁM PHÁ VẺ ĐẸP DUYÊN DÁNG CỦA MIỀN TÂY NAM BỘ QUA TỪNG BƯỚC CHẠY!

Ngày chạy: 05/12/2021

Website: canthomarathon.com

#CanThoHeritageMarathon #Asia #Vietnam #CanTho #SouthEastAsia #CanThoMarathon #HeritageRace #CanThoInternationalHeritageMarathon #CTHM #CHM

Bản đồ

Lịch trình gợi ý