Các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

29/04/2020 29/04/2020

90 0

- Viếng nghĩa trang liệt sĩ:

 + Thời gian: lúc 5 giờ 30 phút, ngày 29/4/2020.

 + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

- Viến tượng đài Bác Hồ:

 + Thời gian: lúc 6 giờ 30 phút, ngày 29/4/2020.

 + Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều.

- Họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020): Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh và Truyền hình thành phố.

 + Thời gian: lúc 7 giờ 30 phút, ngày 29/4/2020.

 + Địa điểm: Hội trường thành ủy Cần Thơ.

- Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020):

 + Thời gian: lúc 19 giờ, ngày 29/4/2020.

 + Địa điểm: Trên địa bàn quận, huyện.

Bản đồ

Lịch trình mẫu