News

Reset

11/02/2020
0
4058
Mạng lưới kênh rạch và kiến trúc đô thị đã tạo nên một Cần Thơ vừa hiện đại, rộng mở hội nhập vừa mang nét duyên truyền thống rất đỗi bình dị, nên thơ và riêng biệt. “Đô thị miệt sông nước” ven sông Hậu này sẽ lung linh, sống động, độc đáo hơn khi chúng ta kể thêm những câu chuyện về “văn minh sông

11/02/2020
0
2123

11/02/2020
0
5071

11/02/2020
0
2149

01/02/2020
0
2110

GIVING GIFTS TO TRADERS AND FAMILY HOUSEHOLDS TO FLOATING TEETH AND FESTIVAL IN 2020

18/01/2020
0
2337
On the morning of January 17, 2020, Department of Culture, Sports and Tourism and People's Committee of Cai Rang District organized a delegation to visit and give gifts to small businesses at Cai Rang floating market, on the occasion of the Lunar New Year in 2020. Mr. Duong Tan Hien - Vice Chairman

Sample Plan

Advertisement