Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Spaghetti Gangnam Can Tho

Introduce

 

Spaghetti Gangnam Can Tho : Spaghetti Gangnam Can Tho

Information

  • Address
  • 40, De Tham Street, Tan An ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 08:00 - 22:00

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!