Lang Sen

Lang Sen

Thông tin nhanh

Price: Free
Phone: 0918.663.999
Time to visit a place: 120 minutes
Open Time: 7:00 AM
Close Time: 6:00 PM
Email:
Address: Khu vực Bình Phó B Long Tuyen Ward, Binh Thuy County, Can Tho City

Giới thiệu

Lang Sen

Map

Near by

Sample PlanReview and Evaluation

10 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!