Khanh Duong Hotel

Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: ksphuoctien08@gmail.com
Web:

Hotel services

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!