Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

52, Đường Quang Trung, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

02923 822 669

trungtamptdl@cantho.gov.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)