Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 09:00 - Đóng cửa: 22:30

222PT, Khu Vực Bình Thường B, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

093 995 55 57

trungtamptdl@cantho.gov.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)