Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 10:00

62/4, Đường Trần Việt Châu , Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

098 699 28 01

trungtamptdl@cantho.gov.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)