Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 15:00 - Đóng cửa: 22:00

Cồn Khương Sông Hậu, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

093 103 98 81

trungtamptdl@cantho.gov.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)